očkování ve školství

Základní informace o očkování pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení proti onemocnění COVID-19.


proč se očkovat

Vláda České republiky rozhodla o prioritizaci pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení ve věci očkování proti onemocnění COVID-19 nad rámec schválené Strategie očkování proti COVID-19 v České republice a Metodického pokynu kampaně očkování (Plánu provedení). 

Očkování společně s pilotním projektem testování žáků, studentů a pedagogických pracovníků, které formou pravidelného screeningu přispěje k dalšímu zvýšení míry bezpečnosti potřebné pro zajištění prezenční výuky, tak vytváří potřebné předpoklady pro trvalejší návrat ke vzdělávání prezenční formou. 

Termín prioritní registrace očkování pro pracovníky v regionálním školství trval do neděle 28. března do 23:59 hodin, poté došlo k automatickému zneplatnění již zaslaných registračních kódů. Očkování dál pokračuje, nicméně už není možné se na něj přednostně registrovat.

Očkování je dobrovolné, ovšem důrazně doporučené – jak s ohledem na potřebu zajištění ochrany této profesní skupiny před onemocněním COVID-19, tak s ohledem na společenské postavení a vliv (zejména) učitelů ve společnosti.


vážíme si vaší práce

Prioritní očkování reflektuje oceněníhodný přístup všech, kteří dosud bez přerušení zajišťovali a nadále zajišťují výchovu a vzdělávání v mateřských a speciálních školách, v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a všech zařízeních v rámci poradenského systému v ČR. Neméně si uznání zaslouží pedagogičtí pracovníci zajišťující výuku v 1. a 2. třídách základních škol.

Tento krok vůči pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům je výrazem zájmu společnosti o zvýšení míry ochrany vás, všech zaměstnankyň a zaměstnanců škol a školských zařízení.


čím se očkuje

Pro realizaci očkování byla zvolena vakcína AstraZeneca. Jako všechny ostatní vakcíny se jedná o bezpečnou a účinnou variantu, která prošla stejně jako ostatní regulérním schvalovacím procesem.

Více informací o vakcíně, další důležité údaje o ní a o její účinnosti naleznete v prezentaci prof. MUDr. Romana Chlíbka, Ph.D.


očkování podporují

Michal Černý – ředitel Masarykovy ZŠ v Praze-Klánovicích, prezident Asociace ředitelů základních škol
Martina Čiklová – zástupkyně ředitele PORG Ostrava, Zlatá Ámoska (2009/2010)
Jiří Luka – ředitel ZŠ VIA BEROUN, Zlatý Ámos (2003/2004)
Michal Burian – učitel tělesné výchovy a přírodopisu ZŠ Dědina
Marcela Dobišová – vedoucí školní jídelny ZŠ Dolní Chabry
Karel Suchý – školník Základní školy a mateřské školy Petra Strozziho
Vendula Turnerová – učitelka Fakultní mateřské školy se speciální péčí Praha 6
Monika Valíčková – asistentka pedagoga Fakultní mateřské školy se speciální péčí Praha 6