očkování ve školství

Základní informace o očkování pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení proti onemocnění COVID-19.


proč se očkovat

Vláda České republiky rozhodla o prioritizaci pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení ve věci očkování proti onemocnění COVID-19 nad rámec schválené Strategie očkování proti COVID-19 v České republice a Metodického pokynu kampaně očkování (Plánu provedení). 

Očkování společně s pilotním projektem testování žáků, studentů a pedagogických pracovníků, které formou pravidelného screeningu přispěje k dalšímu zvýšení míry bezpečnosti potřebné pro zajištění prezenční výuky, tak vytváří potřebné předpoklady pro trvalejší návrat ke vzdělávání prezenční formou. 

Od 3. května 2021 dochází ke spuštění registrace pro očkování proti covid-19 pro skupinu akademických pracovníků VŠ. Registrace budou možné do 15. června 2021. Více informací najdete ZDE.

Termín prioritní registrace očkování pro pracovníky v regionálním školství trval do neděle 28. března do 23:59 hodin, poté došlo k automatickému zneplatnění již zaslaných registračních kódů. Očkování dál pokračuje, nicméně už není možné se na něj přednostně registrovat.

Očkování je dobrovolné, ovšem důrazně doporučené – jak s ohledem na potřebu zajištění ochrany této profesní skupiny před onemocněním COVID-19, tak s ohledem na společenské postavení a vliv (zejména) učitelů ve společnosti.


vážíme si vaší práce

Prioritní očkování reflektuje oceněníhodný přístup všech, kteří dosud bez přerušení zajišťovali a nadále zajišťují výchovu a vzdělávání v mateřských a speciálních školách, v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a všech zařízeních v rámci poradenského systému v ČR. Neméně si uznání zaslouží pedagogičtí pracovníci zajišťující výuku v 1. a 2. třídách základních škol a akademičtí pracovníci vysokých škol.

Tento krok vůči pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům je výrazem zájmu společnosti o zvýšení míry ochrany vás, všech zaměstnankyň a zaměstnanců škol a školských zařízení.


čím se očkuje

Pro realizaci očkování byla zvolena vakcína AstraZeneca. Jako všechny ostatní vakcíny se jedná o bezpečnou a účinnou variantu, která prošla stejně jako ostatní regulérním schvalovacím procesem.

Více informací o vakcíně, další důležité údaje o ní a o její účinnosti naleznete v prezentaci prof. MUDr. Romana Chlíbka, Ph.D.


očkování podporují

Michal Černý – ředitel Masarykovy ZŠ v Praze-Klánovicích, prezident Asociace ředitelů základních škol
Martina Čiklová – zástupkyně ředitele PORG Ostrava, Zlatá Ámoska (2009/2010)
Jiří Luka – ředitel ZŠ VIA BEROUN, Zlatý Ámos (2003/2004)
Michal Burian – učitel tělesné výchovy a přírodopisu ZŠ Dědina
Marcela Dobišová – vedoucí školní jídelny ZŠ Dolní Chabry
Karel Suchý – školník Základní školy a mateřské školy Petra Strozziho
Vendula Turnerová – učitelka Fakultní mateřské školy se speciální péčí Praha 6
Monika Valíčková – asistentka pedagoga Fakultní mateřské školy se speciální péčí Praha 6